1.
Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2021 [cited 2024 May 26]. Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/587