1.
Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2020 [cited 2024 Apr. 23]. ( , editor. ZORA; vol. ZORA 134). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478