1.
Elektromagnetno polje: učbenik za študente fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2019 [cited 2024 May 28]. Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/406