1.
ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference) [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2017 [cited 2024 Apr. 17]. ( , editor. ROSUS; vol. ROSUS 2017). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/205