1.
Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013 [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2014 [cited 2024 Apr. 17]. ( , editor. Slovenski podjetniški observatorij / Slovenian Entrepreneurship Observatory; vol. SPO 2013). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162