Čitalništvo in Bralno društvo Pri Mali Nedelji. Vol. 146. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022. Accessed May 26, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/662.