Skladiščno-Komisionirni Sistemi. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. Accessed April 17, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/612.