Gospodarjenje Na Travinju Za Ogljik in učinkovita Raba dušika Iz Gnojevke. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. Accessed May 26, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/587.