Sodobna Slovenska Skladnja: Diskurzni in slovnični Vidik. Vol. ZORA 134. ZORA. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020. Accessed April 23, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478.