[1]
Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017. Accessed: Jun. 18, 2024. [Online]. Available: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/290