Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik. [s.l.] : Univerzitetna založba Univerze v Mariboru,2020. v. ZORA 134 Disponível em: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478.. Acesso em: 17 apr. 2024.