Konstruiranje z upoštevanjem zanesljivosti in vzdrževalnosti. (2017). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/290