(Ed.). (2017). Zbornik povzetkov / 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017: Vol. DV 18. Univerzitetna zalo┼żba Univerze v Mariboru. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/230