1.
ROSUS 2024 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024: Zbornik 18. strokovne konference [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2024 [cited 2024 May 20]. ( , editor. ROSUS; vols. 18.). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/859