1.
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 100 let [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2022 [cited 2024 Apr. 17]. ( , editor. Razstavni katalogi UKM; vols. 15). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/689