1.
ROSUS 2020 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020 [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2020 [cited 2024 May 28]. ( , editor. ROSUS; vol. ROSUS 2020). Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464