1.
Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije [Internet]. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru; 2020 [cited 2024 Apr. 17]. Available from: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450