Razvoj I Aktualne Tendencije Pedagogije I školstva Na području nekadašnje Jugoslavije. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020. Accessed April 17, 2024. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450.