Čitalništvo in Bralno društvo Pri Mali Nedelji. Vol. 146, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022, https://doi.org/10.18690/um.ff.1.2022.