Izboljšane Tehnologije Pridelave in Konzerviranja Z Beljakovinami Bogate Krme - Metuljnice in Njihove mešanice Za Prilagajanje Podnebnim Spremembam. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022, https://doi.org/10.18690/um.fkbv.1.2022.