Skladiščno-Komisionirni Sistemi. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021, https://doi.org/10.18690/978-961-286-519-1.