Gospodarjenje Na Travinju Za Ogljik in učinkovita Raba dušika Iz Gnojevke. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021, https://doi.org/10.18690/978-961-286-500-9.