Opcije, Terminske Pogodbe in Model Binomskega Drevesa: Skripta Pri Predmetu Temelji finančnega inženiringa. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021, https://doi.org/10.18690/978-961-286-472-9.