Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično. Vol. 136, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/500.