Sodobna Slovenska Skladnja: Diskurzni in slovnični Vidik. Vol. ZORA 134, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/478.