ROSUS 2020 - Računalniška Obdelava Slik in Njena Uporaba V Sloveniji 2020. Vol. ROSUS 2020, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464.