Razvoj I Aktualne Tendencije Pedagogije I školstva Na području nekadašnje Jugoslavije. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450.