Kožne in Spolne Bolezni. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2019, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/386.