Konstrukcijske Lastnosti in Uporaba celičnih Gradiv: Skripta. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/304.