Stanje Slovenskega podjetništva in Izzivi izobraževanja Za Podjetnost: Slovenski podjetniški Observatorij 2013. Vol. SPO 2013, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2014, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162.