[1]
ROSUS 2024 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024: Zbornik 18. strokovne konference, vol. 18. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2024. doi: 10.18690/um.feri.1.2024.