[1]
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 100 let, vol. 15. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022. doi: 10.18690/um.ukm.2.2022.