[1]
Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022. doi: 10.18690/um.fnm.1.2022.