[1]
Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021, vol. 2021. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022. doi: 10.18690/um.epf.2.2022.