[1]
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022. doi: 10.18690/um.fkbv.1.2022.