[1]
Skladiščno-komisionirni sistemi. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. doi: 10.18690/978-961-286-519-1.