[1]
Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. doi: 10.18690/978-961-286-500-9.