[1]
Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2021. doi: 10.18690/978-961-286-472-9.