[1]
ROSUS 2020 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020, vol. ROSUS 2020. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2020. Accessed: May 22, 2024. [Online]. Available: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/464