[1]
Konstrukcijske lastnosti in uporaba celičnih gradiv: Skripta. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017. Accessed: Jun. 20, 2024. [Online]. Available: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/304