[1]
ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference), vol. ROSUS 2017. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2017. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/205