[1]
Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013, vol. SPO 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2014. Accessed: Apr. 17, 2024. [Online]. Available: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/162