ROSUS 2024 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2024: Zbornik 18. strokovne konference (2024). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (ROSUS). doi:10.18690/um.feri.1.2024.