Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/um.fnm.1.2022.