Čitalništvo in bralno društvo pri Mali Nedelji (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (ZORA). doi:10.18690/um.ff.1.2022.