Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/um.fkbv.1.2022.