Skladiščno-komisionirni sistemi (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/978-961-286-519-1.