Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/978-961-286-500-9.