Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/978-961-286-472-9.