Po sledeh Antona Martina Slomška v Občini Brežice (2021). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. doi:10.18690/978-961-286-449-1.